Informacje

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu.
Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął 14 marca 2023 r.

Zgodnie z regulaminem konkursu teraz nastąpi pierwszy etap – członkowie jury ocenią przesłane nagrania. Na podstawie ich ocen podjęta zostanie decyzja o kwalifikacji do drugiego etapu konkursu.

O zakwalifikowaniu do drugiego etapu osoba zgłaszająca zespół zostanie powiadomiona nie później niż 7 kwietnia 2023 r. (na 3 tygodnie przed terminem przesłuchań II etapu).

Przesłuchania zespołów zakwalifikowanych do II etapu konkursu odbędą się 28 kwietnia 2023 r. na Scenie Foyer – w nowej sali koncertowej Szkoły przy ul. Połczyńskiej 56 w Warszawie.