Strona główna

UWAGA!!!
Decyzją Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej dr. Zdzisława Bujanowskiego Ogólnopolski Konkurs Muzyczny Centrum Edukacji Artystycznej, realizowany w kwietniu 2020 r. zostaje odwołany.
Kolejna edycja konkursu planowana jest w kwietniu 2023 r.


Ogólnopolski Konkurs Centrum Edukacji Artystycznej
w kategorii Zespoły Jazzowe
dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół muzycznych II stopnia oraz  ogólnokształcących szkół muzycznych II st. współorganizowany przez
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Informacje

UWAGA!!!
Decyzją Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej dr. Zdzisława Bujanowskiego Ogólnopolski Konkurs Muzyczny Centrum Edukacji Artystycznej, realizowany w kwietniu 2020 r. zostaje odwołany.
Kolejna edycja konkursu planowana jest w kwietniu 2023 r.

 1. Ogólnopolski Konkurs Muzyczny Centrum Edukacji Artystycznejw kategorii ZESPOŁY JAZZOWE odbędzie się w Koncertowym Centrum Edukacji Muzycznej (ZPSM im. F. Chopina w Warszawie) przy ul. Połczyńskiej 56, w terminie 25 kwietnia 2020r.

 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie wraz z nagraniami koniecznymi do oceny w I etapie konkursu należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2020r.
  Skuteczne przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone pocztą elektroniczną na adres email podany w zgłoszeniu. W przypadku braku takiego potwierdzenia w ciągu 24 godzin od wysłania formularza prosimy o kontakt.

 3. Wszelkie informacje (regulamin, formularz zgłoszeniowy, wyniki poszczególnych etapów, harmonogram przesłuchań II etapu) zamieszczane będą na stronie internetowej Konkursu – http://bednarska.art.pl/konkurs_zespolow_jazz
  Uwaga, przypominamy, że zgodnie z dokumentem Zasady Organizacji Konkursu CEA „z udziału w konkursie wyklucza się uczniów będących jednocześnie studentami uczelni muzycznych”.

 4. Ogłoszenie wyników przesłuchań Etapu I nastąpi do dnia 3 kwietnia 2020r.

 5. Ramowy plan prób i przesłuchań Etapu II zostanie wywieszony na stronie internetowej Konkursu do dnia 15 kwietnia 2020r.

 6. Organizatorzy zapewniają do przesłuchań konkursowych obsługę techniczną (nagłośnienie) oraz podstawowe instrumentarium takie jak perkusję, wzmacniacze gitarowe i basowe, fortepian, kontrabas – (szczegółowy opis sprzętu).

 7. Krótkie próby na Sali koncertowej będą możliwe w dniu Konkursu przed, po i w przerwach pomiędzy przesłuchaniami.

 8. Uczestnicy Konkursu, pedagodzy, oraz osoby towarzyszące we własnym zakresie dokonują rezerwacji oraz pokrywają opłaty za przejazdy, nocleg i wyżywienie.
  Biuro organizacji Konkursu nie pośredniczy w sprawach zakwaterowania i wyżywienia.

 9. Podczas przesłuchań czynny będzie bufet szkolny.

 10. Biuro Organizacyjne Konkursu:
    Ewelina Kliczkowska – koordynator
    tel. kom. 517 794 761
    e-mail:   konkurs_zespolow_jazz@bednarska.art.pl

Kontakt

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
im. F. Chopina w Warszawie
Koncertowe Centrum Edukacji Muzycznej
ul. Połczyńska 56
01-337 Warszawa

Centrala KCEM – tel: 225234321
Ewelina Kliczkowska – koordynator,  tel. kom. 517 794 761
email: konkurs_zespolow_jazz@bednarska.art.pl